Epoxy Coating & Metal Coating

BT Group Services

เคมีคอล Chemical

งานเคลือบพื้นโรงงาน งานเคลือบป้องกันสารเคมีกัดกร่อน ปรึกษาเรา

เราให้บริการเคลือบเคมีคอล งานเคลือบเพื่อป้องกันสารเคมี การเคลือบพื้นด้วยระบบโพลียูรีเทนนี้ เหมาะสำหรับพื้นผิวที่ต้องการการรับน้ำหนักสูง,การรับแรงกระแทก , ทนทานต่อการขูดขีดและการกัดกร่อนจากสารเคมี

โดยเฉพาะโรงงานผลิตอาหารที่ต้องการรักษาความสะอาดตามมาตรฐานอาหาร (Food Grade) เพราะเป็นพื้นที่สามารถยับยั้งแบคทีเรียได้เป็นอย่างดีมากกว่าพื้นประเภทอื่นๆ (Anti-Microbial) หรือพื้นที่ใช้งานพิเศษต่างๆ เช่น พื้นห้อง Loading , ห้องต้ม สามารถทนความร้อนได้ถึง 120°C ตลอดจนสามารถเลือกใช้ระบบโพลียูรีเทนนี้ได้ในบริเวณห้องเย็นต่างๆ

บริการเคลือบผิวชิ้นงานเพื่อป้องกันสารเคมีและงานเคลือบพื้นคอนกรีตป้องกันสารเคมีกัดกร่อนรุนแร็ง เคลือนชิ้นงานเหล็ก ที่มีความแตกต่างหลากหลายของอุตสาหกรรม เรามีประสบการณ์ในงานเคลือบถังบรรจุเคมีต่างๆ งานเคลือบระบบท่อ เช่น เคลือบทาวเวอร์คูลลิ่งและท่อคูลลิ่ง เคลือบโครงเหล็ก เคลือบระบบปั๊ม และอื่นๆ

เคมีคอล (Chemical Coating)

งานเคลือบเคมีคอล Chemical ปรึกษาเรา

ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใส่วัสดุอื่นเพื่อเสริมความแข็งแรง วัสดุที่นำมา เสริมแรงให้พลาสติกคือ “ใยแก้ว” ซึ่งมีลักษณะอ่อนนุ่มแต่เหนียว ทนความร้อนได้สูง ส่วนพลาสติกที่นำมาใช้เป็นเนื้อ ต้องเป็นชนิดที่ มีความแข็งมาก ซึ่งถ้าไม่มีการเสริมแรงแล้วจะเปราะ

ดังนั้นเราจึง เลือกเอาพลาสติกประเภท โพลิเอสเทอร์เรซิ่น ไวนิลเอสเทอร์เรซิ่น และ อีพอกซี่เรซิ่น พลาสติกจำพวกนี้เป็นพลาสติกเหลวซึ่งภายหลัง จากการผสมกับตัวช่วยเร่งปฏิกิริยา หรือ ตัวทำให้แข็ง แล้วจะเกิด ปฏิกิริยาทางเคมี มีความร้อนเกิดขึ้นสูงกว่า 100°C แล้วจะเปลี่ยน เป็นพลาสติกแข็งและจะไม่คืนรูปอีก ซึ่งเรียกว่ากระบวนการ เทอร์โม เซ็ตติ้ง (Thermosetting) ดังนั้นการสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาโดย วิธีการดังกล่าวแล้ว จึงเรียกได้ว่าเป็น

ผลิตภัณฑ์พลาสติกเสริมแรง ด้วยใยแก้ว หรือ FRP ซึ่งเราเรียกง่าย ๆ ว่า ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาส ซึ่งมีคุณสมบัติทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี ทนความร้อนได้ดีมาก สามารถทนอุณหภูมิตั้งแต่ -30°C ถึง +120°C ขึ้นอยู่กับชนิดของเรซิ่น ที่เลือกใช้ ป้องกันการรั่วซึมหรือแตกร้าวเหมาะกับบ่อกักเก็บสารเคมี โรงงานผลิตเคมี ห้องปฎิบัติการ ฯ

Latest Services

view all services

เคลือบบ่อเก็บสารเคมี ด้วยไฟเบอร์กลาส

เคลือบป้องกันการรั่วซึม ป้องกันสารเคมี ป้องกันสนิม ป้องกันการกัดกร่อน ป้องกันการรั่วซึม

เคลือบป้องกันการกัดกร่อน

งานเคลือบป้องกันการเกิดสนิม การผุกร่อน เคลือบป้องกันการสัมผัสจาการเคมี

เคลือบป้องกันสารเคมี

งานเคลือบป้องกันการกัดกร่อนจากสารเคมีรุนแรง เคลือบพื้นคอนกรีต

เคลือบเพื่อป้องกันสารเคมี

เหมาะสำหรับพื้นผิวที่ต้องการการรับน้ำหนักสูง การรับแรงกระแทก ทนทานต่อการขูดขีดและการกัดกร่อนจากสารเคมี

เคลือบเพื่อป้องกันสารเคมี

ยับยั้งแบคทีเรียได้เป็นอย่างดีมากกว่าพื้นประเภทอื่นๆ สามารถทนความร้อนได้ถึง 120°C

เคลือบป้องกันการผุกร่อนจากสารเคมี

ป้องกันสารเคมี ป้องกันสนิม ป้องกันการกัดกร่อน