Epoxy Coating & Metal Coating

BT Group Services

เคลือบเซรามิก Ceramic

งานเคลือบปั้ม งานเคลือบโลหะ เคลือบเซรามิก ปรึกษาเรา

เราให้บริการเคลือบเซรามิก สำหรับซ่อมแซมผิวหน้าที่ชำรุดสึกหรอ การการเคลือบสารอีพ็อกซี่ที่ผสมด้วยผงเซรามิคโลหะ ต่างๆ ของอุปกรณ์เพื่อช่วยให้ทนการสึกหรอจากการกัดกร่อน หรือทนสารเคมี หรือใช้สำหรับซ่อมแซมผิวหน้าที่ชำรุดสึกหรอ ให้ราบเรียบดีดังเดิมBest Tech เคลือบปั๊มมีความแข็งแรง เนื่องจากได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานความแข็งแรงจากสถาบันชั้นนำ ฯ

การเคลือบเซรามิก (Ceramic Coating)

งานเคลือบเคลือบปั๊ม เคลือบใบพัด เคลือบงานโลหะทุกชนิด ปรึกษาเรา

Latest Services

view all services

เคลือบเคลือบปั๊ม

เคลือบผิวป้องกันการสึกหรอภายในปั๊ม ด้วยเซรามิก อีพ็อกซี่ โค้ทติ้ง วัสดุที่จะทำให้ปั๊มทนทานต่อการเสียดสี

เคลือบเซรามิก

ความแข็งแกร่งสูงทนต่อการสึกกร่อน และการกัดกร่อนจากสนิมและสารเคมี กัดกร่อน

เคลือบซ่อมแซมพื้นผิว

สำหรับซ่อมแซมผิวหน้าที่ชำรุดสึกหรอ ป้องกันการเสียดสี

เคลือบ Ceramic Coating

ป้องกันการสึกกร่อนของอุปกรณ์ ป้องกันสารเคมีรุนแรง กัดกร่อน

เคลือบปั๊ม Ceramic

ความแข็งแกร่งสูงทนต่อการสึกกร่อน และการกัดกร่อนจากสนิมและสารเคมี กัดกร่อน

เคลือบเซรามิก

ทนต่ออุณหภูมิ ความร้อน ทนการสึกหรอจากการกัดกร่อน หรือทนสารเคมี

เคลือบโลหะ

สำหรับซ่อมแซมผิวหน้าที่ชำรุดสึกหรอ ป้องกันการเสียดสี ป้องกันการกัดกร่อน

เคลือบป้องกันสนิม

เคลือบใบพัด ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอด้วยสารคุณภาพสูง เนื้อสารเป็นครีมข้นซ่อมผิวเสริมเนื้อโลหะที่สึกกร่อน ที่เสียหายไป

เคลือบผิวโลหะ

มีความมันเงา ป้องกันสารเคมีรุนแรง กัดกร่อน เคลือบป้องกันสนิม