Epoxy Coating & Metal Coating

BT Group Services

เมทัล Metal

งานเคลือบโลหะ ป้องกันสนิมผุกร่อน ปรึกษาเรา

เราให้บริการเคลือบ Metal Coating เคลือบป้องกันสนิม การเคลือบโลหะเคลือบเพื่อป้องกันการการเกิดสนิม การผุกร่อน Corrosion, Erosion ป้องกันการเสียดสี Abrasion Protection ป้องกันสารเคมี Chemical Protection ป้องกัน และรักษาโครงสร้างให้มีการใช้งานได้ยาวนานยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร

รับเคลือบงานโลหะทุกประเภท ป้องกันสนิม ป้องกันกัดกร่อน เคลือบด้วยสาร หลากหลายชนิด ขึ้นกับปัญหานั้นๆ สารชนิดใดเหมาะสมที่สุด รับเคลือบผิวโลหะ มีความมันเงา เหมาะสำหรับงานที่อยู่ภายนอกอาคาร ป้องกันสารเคมีรุนแรงกัด กร่อน เคลือบป้องกันสนิม

รับเคลือบถัง แทงค์ ป้องกันสนิมป้องกันกัดกร่อนเคลือบด้วยสารโพลี่ยูเรเทน 100% รับเคลือบผิวโลหะ มีความมันเงา เหมาะสำหรับงานที่อยู่ภายนอกอาคาร ป้องกันสารเคมีรุนแรง กัดกร่อน เคลือบป้องกันสนิม รับเคลือบงานโครงสร้างทุกประเภท ป้องกันสนิม ป้องกันกัดกร่อนเคลือบด้วยสาร หลากหลายชนิด ขึ้นกับปัญหานั้นๆ สารชนิดใดเหมาะสมที่สุด รับเคลือบผิวโลหะ มีความมันเงา เหมาะสำหรับงานที่อยู่ ภายนอกอาคาร ป้องกันสารเคมีรุนแรงกัด กร่อน เคลือบป้องกันสนิม

การเคลือบโลหะ (Metal Coating)

งานเคลือบโลหะ ปรึกษาเรา

Latest Services

view all services

เคลือบโลหะ

เคลือบเพื่อป้องกันการการเกิดสนิม การผุกร่อน Corrosion, Erosion

รับเคลือบท่อคูลลิ่่งทาวเวอร์

รับเคลือบท่อระบบทำความเย็น ท่อระบบทำความร้อน ระบบท่อลำเลียง ป้องกันสนิม กันสารเคมี

เคลือบป้องกันเสียดสี

ป้องกันการเสียดสี Abrasion Protection ป้องกันสารเคมี Chemical Protection

เคลือบสีโครงสร้าง

เคลือทาสีโครงสร้าง ป้องกันโครงสร้างเป็นสนิม ทาสีโครงสร้างเก่าและใหม่ ป้องการเกิดสนิม

เคลือบท่อ

ป้องกันสนิม ป้องกันกัดกร่อน เคลือบด้วยสาร หลากหลายชนิด

รับเคลือบท่อคูลลิ่่งทาวเวอร์

รับเคลือบท่อระบบทำความเย็น ท่อระบบทำความร้อน ระบบท่อลำเลียง ป้องกันสนิม กันสารเคมี

เคลือบป้องกันเสียดสี

ป้องกันการเสียดสี Abrasion Protection ป้องกันสารเคมี Chemical Protection

เคลือบสีเครื่องจักร

เคลือบเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ ระบบลม แท่นเครื่องจักร ทาสีทนความร้อน เคลือบไฟเบอร์กลาส

รับเคลือบท่อ

มีความมันเงา เหมาะสำหรับงานที่อยู่ภายนอกอาคาร ป้องกันสารเคมีรุนแรง กัดกร่อน เคลือบป้องกันสนิม