Epoxy Coating & Metal Coating

BT Group Services

วอทเทอร์พรูฟ Waterproof

งานเคลือบพื้นโรงงาน ปรึกษาเรา

WATERPROOF กันซึมที่ออกแบบมาสำหรับป้องกันการรั่วซึมของดาดฟ้าคอนกรีตและผนังอาคารผลิตจากวัสดุประเภท Synthetic Elastomeric Polyurethane เหมาะสำหรับเคลือบเพื่อป้องกันการรั่วซึมของดาดฟ้าคอนกรีต กันซึม Polyurethane มีความยืดหยุ่นสูง 300 - 500% กันซึมโพลียูรีเทน จึงเหมาะกับการป้องกันการรั่วซึมของดาดฟ้าคอนกรีตที่มักมีการยืด - หด - ขยายตัว และเกิดรอยร้าวขึ้นเสมอ

จะทำหน้าที่รับแรงดึงและปกปิดรอยร้าว (Bridge crack) ในขณะที่คอนกรีตดาดฟ้าเกิดรอยร้าว จะยืดตัวออกและปกปิดรอยร้าวไว้ น้ำจึงไม่สามารถไหลผ่านรอยร้าวเป็นการป้องกันการรั่วซึมได้เป็นอย่างดี

Waterproof เป็น วัสดุกันซึมที่สามารถทนทานต่อน้ำที่ขังตัวอยู่บนดาดฟ้าได้เป็นเวลานานกว่า 10 วัน ทำให้ในเวลาที่ฝนตกต่อเนื่อง กันซึม Polyurethane จะทำหน้าที่รองรับน้ำฝนและป้องกันการรั่วซึมได้เป็นอย่างดี

กันซึมอะคริลิก (Acrylic Waterproof)

งานเคลือบกันซึมอะคริลิก ปรึกษาเรา

กันซึมอะคริลิก (Acrylic Waterproof) ผลิตมาจากเนื้อ Acrylic Resin สูตรน้ำ (Water Base) มีคุณสมบัติในการยืดหยุ่นได้ 200 - 300 % ใช้งานโดยการเคลือบด้วยลูกกลิ้ง แปรงทาสี หรือสเปรย์ที่ความหนา 1.2 - 2.0 mm. เป็น กันซึมที่ออกแบบมาสำหรับป้องกันการรั่วซึมของดาดฟ้าคอนกรีตและผนังอาคารต่างๆ เช่น ผนังคอนโดมิเนียม และโรงแรม สำหรับการเคลือบเป็นกันซึมดาดฟ้า กันซึม Acrylic จะใช้งานร่วมกับเส้นใยประเภท Fiberglass และ Polyester Mat เพื่อป้องกันการแตกร้าว เสริมความแข็งแรง มีขั้นตอนการเคลือบดังนี้

Latest Services

view all services

เคลือบพื้นหลังคาดาดฟ้า

เคลือบป้องกันการรั่วซึม ป้องกันสารเคมี ป้องกันสนิม ป้องกันการกัดกร่อน

เคลือบพื้นดาดฟ้า

เคลือบป้องกันการรั่วซึม ป้องกันสารเคมี ป้องกันการกัดกร่อน

เคลือบพื้นหลังคาดาดฟ้า

เคลือบป้องกันสารเคมี ป้องกันการกัดกร่อน ป้องกันการรั่วซึม

เคลือบดาดฟ้าคอนกรีต

ป้องกันการรั่วซึมของดาดฟ้าคอนกรีต กันซึม Polyurethane มีความยืดหยุ่นสูง 300 - 500%

เคลือบพื้นกันซึมอะคริลิก

กันซึมอะคริลิก มีคุณสมบัติในการยืดหยุ่นได้ 200 - 300 %

เคลือบพื้นหลังคาดาดฟ้า

เคลือบป้องกันการรั่วซึม ป้องกันสารเคมี ป้องกันสนิม ป้องกันการกัดกร่อน ป้องกันการรั่วซึม

เคลือบกันซึมโพลียูรีเทน

มีคุณสมบัติในการป้องกันการรั่วซึมได้ดีเยี่ยม สามารถเคลือบกันซึม ที่ความหนาตั้งแต่ 1.0 - 10.0 mm.

เคลือบกันซึมอะคริลิก

เคลือบป้องกันซึมดาดฟ้า ป้องกันการแตกร้าว เสริมความแข็งแรง

เคลือบกันซึม

ใช้งานโดยการเคลือบด้วยลูกกลิ้ง แปรงทาสี หรือสเปรย์ที่ความหนา 1.2 - 2.0 mm. เป็น กันซึมที่ออกแบบมาสำหรับป้องกันการรั่วซึมของดาดฟ้าคอนกรีต