Good news

BT Group Blog

ความสำคัญของ " วันพ่อแห่งชาติ "

วันพ่อแห้งชาติ

5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรจึงมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดว่า วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติไทย ดังนี้


ความเป็นมาของ วันพ่อแห่งชาติ

วันพ่อแห่งชาติ ได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2523 โดยคุณหญิงเนื้อทิพย์ เสมรสุต นายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษาเป็นผู้ริเริ่ม


ดอกพุทธรักษา สัญลักษณ์วันพ่อแห่งชาติ

คณะกรรมการจัดงานวันพ่อแห่งชาติได้กำหนดให้ดอกพุทธรักษาดอกไม้ที่มีชื่อเป็นมงคลนี้เป็นสัญลักษณ์

วัตถุประสงค์ของการจัดวันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมที่ควรปฎิบัติในวันพ่อแห่งชาติ


วันที่ 5 ธันวาคม นอกจากจะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และเป็นวันพ่อแห่งชาติแล้ว ยังถือว่าว่าวันนี้ เป็น วันชาติของไทย อีกด้วย
เนื้อหาจาก : www.tlcthai.com

Recommended Stories

วิตามินซี ดูแลคุณตลอดวัน


Dec 4 , 2020

ความสำคัญของ " วันพ่อแห่งชาติ "


Dec 4 , 2020

วิธีการป้องกันสนิมเหล็ก


Dec 1 , 2020

5 เหตุผล ทำไม ทะเล ถึงเยียวยาจิตใจของมนุษย์ได้


Nov 30 , 2020

เกร็ดความรู้สำหรับการทำความสะอาดพื้นผิว


Nov 30 , 2020

ข้อดีของการใช้พื้นอีพ็อกซี่ในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารพาณิชย์


Nov 30 , 2020