Good news

BT Group Blog

6 โรคอันตราย..ที่มากับฤดูหนาว

โรคและการเจ็บป่วยที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพ

พฤติกรรมสุขภาพเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงโอกาสหรือแนวโน้มของการเกิดความเจ็บป่วยหรือการเกิดโรคของบุคคล เพราะการมีสุขภาพที่ดีนั้นขึ้นอยู่กับการปฏิบัติทางสุขภาพของตนเอง เช่น คนที่ออกกำลังกายเสมอมักมีสุขภาพแข็งแรง คนที่หลีกเลียงพฤติกรรมทางสุขภาพชีวิตก็จะมีความปลอดภัยมากขึ้น ดังนั้น เพื่อการมีสุขภาพที่ดี นักเรียนควรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องโรคและการเจ็บป่วยที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพ และมีความตระหนักในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตนให้มีสุขภาพที่เหมาะสม

                                                                            

Recommended Stories

วิตามินซี ดูแลคุณตลอดวัน


Dec 4 , 2020

ความสำคัญของ " วันพ่อแห่งชาติ "


Dec 4 , 2020

วิธีการป้องกันสนิมเหล็ก


Dec 1 , 2020

5 เหตุผล ทำไม ทะเล ถึงเยียวยาจิตใจของมนุษย์ได้


Nov 30 , 2020

เกร็ดความรู้สำหรับการทำความสะอาดพื้นผิว


Nov 30 , 2020

ข้อดีของการใช้พื้นอีพ็อกซี่ในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารพาณิชย์


Nov 30 , 2020